BELGIË

GEBRUIKSVOORWAARDEN

AUTEURSRECHTEN EN ANDERE RECHTEN

De websites van Emmi bevatten teksten, afbeeldingen, logo’s, grafieken, audio- en videobestanden en animaties, die eigendom zijn van Emmi of hiermee verbonden ondernemingen en vallen onder de bescherming van het auteursrecht of andere beschermende rechten. Commercieel gebruik van de inhoud van de Emmi-websites door middel van enige vorm van vermenigvuldiging, verspreiding of verandering is verboden. Wij wijzen erop, dat het schenden van onze auteurs- of andere rechten civielrechtelijke en/of strafrechtelijke gevolgen kan hebben.

GEEN AANBOD

De op de Emmi-websites gepubliceerde informatie en verklaringen vormen geen aanbod noch een uitnodiging tot de koop of verkoop van producten (incl. waardepapieren).

GEEN GARANTIE VOOR DE INHOUD

Emmi is niet aansprakelijk (niet uitdrukkelijk noch stilzwijgend) voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de op de website gepubliceerde informatie en uitingen van meningen. Het gebruik van de op de website ter beschikking gestelde inhoud en informatie is uitsluitend voor risico van de gebruiker. Emmi aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor verlies of directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van of de toegang tot de Emmi-websites of uit de koppelingen met websites van derden.

Emmi behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, alle pagina’s of een deel hiervan geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of permanent te staken.

LINKS

Emmi controleert geen websites van derden waarnaar wordt verwezen met een koppeling en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de inhoud van dergelijke websites.