BELGIË

PRIVACYBELEID

Verwerking van gegevens

Emmi verplicht zich ertoe je persoonlijke gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres) streng vertrouwelijk te behandelen en met uitzondering van onze partners, niet aan derden te overhandigen of voor derden toegankelijk te maken. Met het invoeren van persoonlijke gegevens geef je ons toestemming deze te bewerken in de zin van de toepasselijk privacybeschermingswetgeving. Bovendien zijn wij gerechtigd de aan ons ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens binnen de Emmi-groep te delen, zowel in het binnenland als in het buitenland. Daarentegen gelden foto's, mededelingen en informatie zoals bijvoorbeeld opmerkingen, tips, ideeën, recepten enz. die een gebruiker zelf op de website publiceert of door een e-mail naar de website stuurt, niet als vertrouwelijk of als intellectueel eigendom van de gebruiker en staat het Emmi vrij deze te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, te verspreiden en aan derden door te geven.

Je kunt op elk gewenst moment bezwaar aantekenen tegen dit gebruik van je persoonlijke gegevens en ons verzoeken om je gegevens te wissen.

Cookies

Cookies bevatten informatie over een website en worden op de computer van de gebruiker van deze website opgeslagen. Moderne websites zijn in het algemeen aangewezen op het gebruik van cookies.

Wij maken gebruik van twee verschillende categorieën van cookies:

  • Cookies die noodzakelijk zijn voor de functionaliteit van onze website. Deze kunnen derhalve niet uitgeschakeld worden.
  • Cookies die ons helpen informatie te verzamelen over het gebruik van onze website en deze te optimaliseren. Je hebt de mogelijkheid je browser zo in te stellen dat deze cookies niet eerst worden opgeslagen of dat de cookies aan het einde van je internetsessie worden gewist. Merk hierbij echter op dat het dan kan voorkomen dat je niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

Privacy – Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van zgn. cookies. Dat zijn tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen en een analyse van je gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die een cookie over jouw gebruik van de website genereert, wordt normaal gesproken naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. In het geval van een activering van een IP-anonimisering op deze website, wordt je IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vóór de verzending eerst ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie in opdracht van de eigenaar van deze website om je gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de reclameactiviteiten samen te stellen en om andere met website- en internetgebruik verbonden diensten te leveren. Het IP-adres dat in verband met de analyse door Google Analytics door jouw browser is doorgestuurd, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Je kunt het opslaan van cookies met de desbetreffende instelling van de software van je browser voorkomen; wij wijzen er echter op, dat in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig gebruikt kunnen worden. Bovendien kun je voorkomen dat Google de gegevens die door een cookie zijn gegenereerd en betrekking hebben op het gebruik van onze website (incl. jouw IP-adres), registreert en verwerkt door via de volgende link een beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: Add-On

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming tref je aan op: Terms  of bij Policies. Graag verwijzen wij naar het feit dat op deze website Google Analytics en de code „anonymizeIp“ werd uitgebreid, om een geanonimiseerde registratie van het IP-adres (zgn. IP-Masking) te garanderen.

 

Luzern, januari 2016