200224_Kaffee-Fakten1_3840x2160

Recycling

Je Emmi CAFFÈ LATTE is leeg en je weet niet zeker bij welk vuilnis je beker hoort? De folie is van aluminium: die hoort bij het PMD. De rest van de beker belandt bij het restafval. Jammer genoeg! 


Want hoewel 90% van ons verpakkingsmateriaal recycleerbaar is, worden deze grondstoffen in Zwitserland niet ingezameld en hergebruikt. Daarom zetten we ons samen met de verpakkings- en voedingsmiddelenproducenten in voor een brede kringloopeconomie. Boeiend, hé? Op www.prisma-innovation.ch kun jij ook actief worden.


In de onderstaande tabel zie je uit welke grondstoffen de beker nog bestaat.

Tips voor afvalverwijdering

Deksel: polypropyleen
Huishoudelijk afval, gemengd afval, restafval

Folie: aluminium
Vuilniston voor aluminium en blikjes

Becher: Polypropylen
Huishoudelijk afval, gemengd afval, restafval

Sleeve: Polystyrol / PET
Huishoudelijk afval, gemengd afval, restafval

200211_TeaserM_1456x970_1
Electricité verte, marc de café et solutions d’avenir

De la transformation du marc de café en biogaz jusqu'à notre engagement avec Rainforest Alliance, découvrez nos initiatives en termes de développement durable.